Odpowiedzi I

Trochę nieprecyzyjnie zapytaliśmy. Dlatego uznajemy odpowiedzi "gdzie" jako i nazwę miejsca, jak i ulicy.
Wyniki:
Babski Team 13 + 1 
Seniority 12
Wartowniczki Huty 11 + 1 
Sołectwo Krajewice 10 + 1 
Patodetektywi 9 + 1
Wytwerowie 8
Czystoszkliści 7 + 1 
Dziobaki Reaktywacja 6 + 1 
Alternatywy 4 5
ToPiSz Team 4 + 1 
Zagadex 3
EXTRA 4    2 +   1
Jeszcze można dosłać zdjęcia! Kilka zespołów sygnalizowało problem z logowaniem. A mówiliśmy, żeby to wczesniej sprawdzić... :(. Kolejne pytanie w PIĄTEK o 19.00.
A wcześniej oczywiście kolejne opowiadanie.
 
 
 

Odpowiedzi II


1.Oczywiście od kościoła Świętego Ducha, który kiedyś znajdował się przy tej ulicy.

2. Józef Wichłacz - co do innych nie ma pewności. Zespoły, które podały inne nazwiska prosimy o uzasadnienie. Historia tego okresu w Gostyniu czeka jeszcze na wiele źródeł i wyjasnień. Szczepan Kaczmarek był wcześniej radnym, ale według danych nie można w 100% stwierdzić, że startował z NPR czy (bardziej prawdopodobne) z endecją. Wyjaśniamy:

"W wyniku wyborów do Rady Miejskiej radnymi zostali: Z listy Stronnictwa Narodowego-Kazimierz Peisert, Edmund Nagler, Marian Krupczyński, Bronisław Janowski, Szymon Mroczkiewicz, Roman Sura, Antoni Trąbka i Franciszek Urbaniak. Natomiast z listy OZN i NPR – Jan Migas, Paweł Szulc, Walerian Woźny, Józef Marciniak, Szczepan Kaczmarek, Józef Łagodziński, Antoni Komosiński i Leon Skorczak."

Ale to był rok 1939. Wspólna lista NPR i OZN (następca BBWR). Kaczmarek należał do OZN. A po za tym, pytanie brzmiało: NAJPIERW  był w NPR, a później w sanacji. Czyli: nie zostaliśmy przekonani :).

Poprawiliśmy trochę punktację pierwsze starcia zwiększając o 2 pkt każdemu zespołowi. No i przez Babski team trzeba od nowa liczyć :). Żartujemy! Ale bierzemy sie do poprawek! No tak jeszcze nie było! Tyle pomyłek i jeszcze złośliwość exela, który sumawał nie te rubryki, które miał. 

 

 

 

Teraz chyba już chyba dobrze? 

 

Odpowiedzi IV

60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
6 pułk strzelców wielkopolskich

Zamordowany zaciągnął się będąc w Gostyniu. Po konsultacji z dyr. Muzeum panem Robertem Czubem, uznajemy tez odpowiedź 17 Pułk Ułanów - tam też było sporo Gostyniaków.

Nie uznajemy odpowiedzi "Pułk Wielkopolski" uznajemy za zbyt ogólne. Trudne było, ale zawsze warto poznać coś nowego z naszej historii :)

Początek Pułku związany jest z powstaniem wielkopolskim oraz działalnością POW na ziemi gostyńskiej. W listopadzie i grudniu 1918 udało się tam zmobilizować cztery kompanie strzelców.

28 grudnia 1918 w Poznaniu wybuchło powstanie wielkopolskie. W dniach 6 i 7 stycznia 1919 oddziały te pod wspólnym dowództwem por. rez. armii pruskiej dr Bernarda Śliwińskiego zostały skierowane w rejon Ponieca, gdzie stoczyły pierwsze i zwycięskie walki z Niemcami. Rozkazem Naczelnego Dowódcy Powstania zostały one przemianowane na „Grupę Leszno”. Oddziały te liczyły wtedy 12 oficerów i 333 szeregowych. Dowódcą grupy pozostał, mianowany kapitanem, dr Bernard Śliwiński. W dniu 6 marca 1919 rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojsk Powstańczych gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, „Grupa Leszno” została przemianowana na 6 pułk Strzelców Wielkopolskich w składzie 2 Dywizji Strzelców Wielkopolskich. 3 maja 1919 głównodowodzący Siłami Zbrojnymi w byłym zaborze pruskim rozkazem dziennym nr 119 zatwierdził dzień 6 grudnia (św. Mikołaja) świętem pułkowym dla 6 pułku strzelców wielkopolskich.

Jego dowódcą był nadal Bernard Śliwiński awansowany w tym dniu do stopnia majora. W dniu 6 sierpnia 1919 pułk zostaje przerzucony na Kujawy w rejon Żnina, z zadaniem dozorowania północnego odcinka frontu wielkopolskiego. 7 stycznia 1920, rozkazem Ministra Spraw Wojskowych nr 1002/20 i rozkazem Dowództwa Wojsk Wielkopolskich nr 3/20, Armia Wielkopolska została włączona w skład Wojska Polskiego. Nastąpiło ujednolicenie numeracji jednostek. Dotychczasowy 6 pułk strzelców, otrzymał nazwę 60 pułku piechoty wielkopolskiej i włączony został w skład 15 Dywizji Piechoty.Wstępne wyniki (do analizy i poprwek)

Extra 4 15 + 5
Czystoszkliści 14 + 5
Wartowniczki Huty 13 + 5
Babski Team 12 + 5
Patodetektywi 11 + 5
Zagadex 10 + 5
Alternatywy 4 9
ToPiSz team 8 + 5
EKA 7 + 5
Wytwerowie 6 + 5
Ponieważ 3 zespoły podały zbyt ogólnie (bez numeru pułku), ale jednak "myślały dobrze", bo wskazały na odznakę dobrego pułku, udzielamy im po 5 pkt
Dziobaki 5 +5
Seniority 5 +5
Sołectwo Krajewice 5 +5

 

 

 

 

Odpowiedzi III

Biogram Józefa Woziwodzkiego: Tutaj

Wyniki jutro - a może ktoś pomoże tym razem w liczeniu? :)Pierwsze wyniki:Uwaga: pytania brzmiało KTO i JAKĄ ROLĘ PEŁNIŁ. Więc raczej chodziło o funkcję i niestety nie możemy uznać określeń nie wskazujących na jego działalność polityczną. Punkty zaczynamy liczyć, kiedy pytanie jest pełne badź uzupełnione. Do jutra czas na podanie DOKŁADNEGO adresu: ulicy i nr domu (EKA - musiałem ukryć nr domu jaki podaliście do jutra).

 

 

Odpowiedzi V

Maria Saducka nie mogła wrócić z Poznania autobusem i być na komisariacie już o 19.30 . 

Wyniki jutro :)